DJI | HASSELBLAD NANJING STORE

Deji Plaza


-1 Floor C116, Deji Plaza II

Zhongshan Road, Xuanwu District

Nanjing, China

Tel: 025 - 8677 7990

10:00 AM - 22:00 PM


Get directions on Baidu Maps

Get directions on AutoNavi Maps